Familia

'Goedemorgen,' zei ze vriendelijk, waarmee ze als eerste van de drie het bestaan van de anderen erkende.

Als baby verhandeld? Duidelijkheid over zijn afkomst is er niet voor Niel. Wel heeft dit een enorme invloed op zijn leven. Als het niet duidelijk is waar je wortels liggen, wie zie je dan in de spiegel? Als kind voelt Niel zich soms verloren. Overgebracht naar een heel ander land verschilt hij sterk van zijn klasgenoten. Zijn donkere huidskleur maakt hem mikpunt van spot. Hij wordt buitengesloten en ontwikkelt een trauma. Een trauma dat wordt vergroot als hij ook beide adoptieouders, door wie hij liefdevol wordt opgevoed, in zijn puberteit verliest. Met hun dood ontvalt hem voor de tweede keer een familie. Niel gaat hangen op straat en belandt in een duistere wereld.

Zijn tijd in detentie is een keerpunt in zijn leven. Terwijl Niel in de gevangenis zit en uitkijkt op het naastgelegen ziekenhuis, wordt daar zijn zoon geboren. Een gebeurtenis die hem motiveert om na zijn straf een opleiding af te ronden en aan het werk te gaan als ervaringsdeskundige in de hulpverlening aan jongeren met gedragsproblematiek. Hoewel zijn verleden zijn kracht is, hangt het duistere deel tegelijkertijd ook als een donkere wolk boven zijn hoofd.

Als we onszelf de kans geven ons oordeel uit te stellen en te luisteren naar de ander, wie zien wíj́ dan ’s morgens in de spiegel?